ETAP 1: PROJEKT KONCEPCYJNY

POSZUKIWANIE BRYŁY NAJBARDZIEJ EFEKTYWNEJ ENERGETYCZNIE

I SPEŁNIAJĄCEJ OCZEKIWANIA INWESTORA

 

ETAP 1:

PROJEKT KONCEPCYJNY

PROJEKT KONCEPCYJNY Zanim rozpoczniemy prace nad pierwszymi projektami koncepcyjnymi, przeprowadzamy rozmowy z naszymi klientami o wymaganiach funkcjonalnych i estetycznych dotyczących przyszłego obiektu. Po przeprowadzeniu ankiety oraz analizy potrzeb i zebraniu niezbędnych informacji od przyszłych użytkowników, przystępujemy do wstępnych analiz terenu, by pokazać możliwości lokalizacji budynku względem stron świata oraz przygotowania pierwszych koncepcji projektowych. Ten etap jest kluczowy, by w sposób efektywny ekonomicznie zaprojektować budynek w standardzie pasywnym. Wykonanie projektu koncepcyjnego to najważniejszy etap projektowy dla budynków pasywnych. To właśnie na tym etapie podjęte zostają decyzje odnośnie lokalizacji budynku względem stron świata, rozplanowanie pomieszczeń, podział funkcji w budynku, co wpływa na rozmieszczenie odpowiedniej ilości okien, na poszczególnych elewacjach. Na tym etapie powstaje również projekt koncepcyjny instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją (rozplanowanie kanałów wentylacyjnych), niezwykle ważny z uwagi na zaplanowanie miejsc na kanały, a tym samym estetykę przyszłych wnętrz w budynku. Po zatwierdzeniu wstępnej koncepcji, wspólnie z naszymi klientami wybieramy technologię budowy. Dobieramy odpowiednie parametry komponentów i urządzeń do budynku, tak by spełniamy wymagania standardu pasywnego i by były one dopasowane do możliwości finansowych naszych klientów.

COPYRIGHT      PASYWNY M2

PROJEKT GRAFICZNY: SZYMON KACZMAREK