8 ZASAD BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Bardzo ważne jest, aby izolować każdy element budynku: ściany, fundamenty i dach budynku. Standard pasywny nie określa materiałów z jakich ma być wybudowany obiekt pasywny. Ważne jest natomiast, by budynek posiadał odpowiednią ilość izolacji termicznej, która odpowiedzialna jest za ograniczenie ucieczki ciepła przez przegrody zewnętrzne. Do obliczenia wymaganej grubości izolacji termicznej służy współczynnik przenikania ciepła Współczynnik U powinien cechować się niską wartością. Zalecaną wartością współczynnika U dla przegród zewnętrznych w budynku pasywnym jest wartość 0,1 W/(m2K). Taką wartość U można osiągnąć stosując izolację wykonaną ze styropianu, wełny mineralnej lub wełny drzewnej o grubości powyżej 30 cm. Dla porównania w budownictwie tradycyjnym standardowo stosuje się jako izolację termiczną te same materiały o grubości 12–14 cm.

IZOLACJA TERMICZNA FUNDAMENTÓW, ŚCIAN I DACHU

COPYRIGHT      PASYWNY M2

PROJEKT GRAFICZNY: SZYMON KACZMAREK