8 ZASAD BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Ich eliminacja sprawia, że ciepło nie ucieka z budynku. Mostki termiczne to miejsca w budynku pozbawione izolacji termicznej np. balkon czy fundament. W budynkach pasywnych mostki powinny być wyeliminowane bądź maksymalnie zredukowane. Budynki energooszczędne i pasywne mogą być budowane z: ceramiki, silikatów, drewna, betonu, czy prefabrykatów. Ważne, by znać wady i zalety danej technologii, zanim podejmie się decyzję z czego ma powstać budynek. Już na etapie wyboru technologii warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia projektantów i zadawać pytania o detale architektoniczne. W zależności od wybranej technologii, niektóre elementy budynku takie jak montaż okien i rolet, mogą tworzyć mostki termiczne, sprawiać trudności wykonawcze, wydłużyć czas budowy, co może mieć wpływ na ostateczny koszt budynku. Okno inaczej montuje się w konstrukcji murowanej, inaczej w drewnianej i cechuje je inna wartość mostka termicznego.

ELIMINACJA MOSTKÓW TERMICZNYCH

COPYRIGHT      PASYWNY M2

PROJEKT GRAFICZNY: SZYMON KACZMAREK