8 ZASAD BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Jej zapewnienie sprawia, że komfort i standard domów automatycznie wzrasta. By zapewnić szczelność powietrzną budynku, ważne jest zastosowanie odpowiednich materiałów budowlanych (taśmy, folie, tynki) oraz prawidłowe ich połączenie. Ważne jest też właściwe uszczelnienie wszelkich przejść instalacji przez przegrody zewnętrzne i prawidłowy, szczelny montaż okien. Jednocześnie bardzo ważne jest zapewnienie mieszkańcom wysokiego komfortu cieplnego. Tylko szczelne budynki, odpowiednio zaprojektowane i starannie wykonane, są w stanie sprostać tym wymaganiom. Z kolei jedynym sposobem weryfikacji, czy budynek jest szczelny, jest przeprowadzenie testu szczelności - Bloower Door Test. Test szczelności jest szczególnie pomocny przy weryfikacji jakości pracy wykonawcy. Za pomocą testu szczelności wykrywa się każdą nieszczelność w budynku.

SZCZELNOŚĆ

COPYRIGHT      PASYWNY M2

PROJEKT GRAFICZNY: SZYMON KACZMAREK